Business Organization and Management

100.00

University - Wise Books

AKNU – Aadi Kavi Nannaya University, ANU – Acharya Nagarjuna University, AU – Andhra University, KRU – Krishna University, SKU – Sri Krishna Devaraya University, YVU – Yogi Vemana University

Group-Wise

B COM Books

Semester-Wise

semester 1

Back to top